Privacy recht

Privacy recht

Als bedrijf zult u al snel persoonsgegevens of data verwerken. Denk maar aan het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, verspreiden of wissen van e-mailadressen, namen, afbeeldingen of telefoonnummers.

Deze gegevens of data zien op de privacy van natuurlijke personen. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG zijn regels vastgesteld die zien op de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wij hebben ervaring met de AVG en privacy van binnenuit: onder meer door het fungeren als functionaris voor gegevensbescherming in het bedrijfsleven.

Wij adviseren bedrijven hoe zij op een verantwoordelijke én praktische manier om kunnen gaan met de privacywetgeving. Bijvoorbeeld advies over de inrichting van uw organisatie in relatie tot privacy wetgeving, of het opstellen of beoordelen van benodigde documenten zoals een verwerkersovereenkomst of een privacyverklaring. En denk aan vragen zoals: Mag ik als bedrijf aan profilering doen? Wat is mogelijk met algoritmes? Mag mijn bedrijf de data en persoonsgegevens van klanten verkopen of vermarkten? Mag ik klantgegevens gebruiken om mijn klanten gericht van dienst te zijn (data-analyse)?

Wij helpen u graag bij al uw vragen die te maken hebben met (onder meer):

 • Verwerkersovereenkomst
 • Privacyverklaring
 • Privacy beleid
 • Datalek
 • Persoonsgegevens
 • Data-handel
 • Data-analyse
 • Algoritmes
 • Verwerker
 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Cookies
 • Verwerkingsregister
 • Profilering

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.