Huurrecht

 Huurrecht

Huurovereenkomsten worden veelvuldig gesloten. Denk aan de huur en verhuur van woonruimte, winkelruimte of kantoorruimte. Er kunnen veel vragen opkomen bij die verschillende categorieën huurovereenkomsten:

 • Kan ik mijn renovatieproject uitvoeren?
 • Is de tekortkoming van de huurder voldoende voor ontbinding van de huurovereenkomst?
 • Hebben mijn huurders recht op huurbescherming?
 • Heb ik recht op een tegemoetkoming in mijn verhuis- en inrichtingskosten?
 • Kan ik de huurprijs nader vaststellen?
 • Kan ik degene die mijn bedrijf overneemt in mijn plaats stellen?
 • Kan ik opzeggen wegens dringend nodig voor eigen gebruik?
 • In welke staat moet de bedrijfsruimte of kantoorruimte worden opgeleverd?

Iedere categorie kent haar eigen regels. Vaak is maatwerk vereist. Dankoor Advocatuur heeft veel ervaring met huurrecht en behartigt uw belangen (zowel van verhuurders als professionele huurders) kundig en op een prettige wijze.

Dankoor Advocatuur staat al jaren woningcorporaties, vastgoedeigenaren/investeerders en winkeliers bij. Ik kan u bijstaan in procedures of in een adviesrol in alle huurrechtelijke kwesties, maar ook bij aan huurrecht aanverwante rechtsgebieden zoals koop, zakelijke rechten en bruikleen.

Voorbeelden van onderwerpen waar ik u in kan bijstaan:

 • Gebreken
 • Servicekosten
 • Ontruiming
 • Ontbinding
 • Opzegging
 • Dringend nodig voor eigen gebruik
 • Nadere vaststelling huurprijs
 • Huurprijswijziging
 • Incasso
 • Verhuiskosten en inrichtingskosten
 • Indeplaatsstelling
 • Renovatie
 • Hennep zaken
 • Opstellen huurovereenkomsten

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.