Vastgoed

Vastgoed

Vastgoedrecht omvat niet alleen het kopen en verkopen van grond of een pand. Ook andere rechtsgebieden die betrekking hebben op onroerende zaken of registergoederen vallen onder het vastgoedrecht. Hierbij kunt u denken aan beperkte rechten zoals erfpacht, recht van opstal en appartementsrechten.

Dankoor Advocatuur kan u helpen bij het opstellen en beoordelen van intentie-, koop- en samenwerkingsovereenkomsten met alle denkbare contractpartijen. Dankoor Advocatuur heeft oog voor de praktische kant van een zaak en werkt oplossingsgericht. Ik sta onder meer gemeenten, (onder-)aannemers, makelaars en woningcorporaties bij.

 

Ik adviseer en procedeer op onder meer de navolgende gebieden:

  • opstellen/beoordelen koopovereenkomst
  • (non) conformiteit
  • klachtplicht
  • schadevergoeding
  • erfpacht
  • opstal
  • appartementsrecht

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.