In mijn blog van 20 april 2020 heb ik het gehad over de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomst (de Spoedwet), die op dat moment net was aangenomen door de Tweede Kamer (maar nog niet in werking was getreden). De Spoedwet heeft als doel het mogelijk te maken voor verhuurders en huurders om een tijdelijke verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst overeen te komen. De Spoedwet is inmiddels per 25 april 2020 in werking getreden. Een link naar de blog van 20 april vind je hier: https://dankooradvocatuur.nl/tijdelijke-wet-verlenging-tijdelijke-huurovereenkomsten/