In deze Coronavirus tijden met verminderde omzet, heeft u het als werkgever vermoedelijk moeilijk om de lopende kosten te blijven betalen. In het verleden was het in bijzondere gevallen mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen voor het personeel (Regeling werktijdverkorting). Doordat er in de afgelopen periode veel aanvragen voor werktijdverkorting kwamen, heeft de overheid deze regeling ingetrokken. Hierin de plaats is nu de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) gekomen. De NOW moet er voor zorgen dat er meer werkgevers financieel tegemoet kunnen worden gekomen en dat dit sneller gebeurd. In deze blog zal ik op hoofdlijnen ingaan op wat de NOW precies inhoudt en aan welke voorwaarden een werkgever moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen.

Voorwaarden

Een verschil met de Regeling werktijdverkorting is dat werkgevers nu met de NOW een aanvraag kunnen indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en dat zij  hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Bij de Regeling werktijdverkorting werd de werkgever pas achteraf gecompenseerd. De bedoeling is dat een werkgever via de NOW het personeel kan blijven doorbetalen (ongeacht of het gaat om een werknemer met een vast contract of een flexibel contract zoals een oproepcontract).

Welke regels gelden er nu allemaal om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW?

 • Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich om gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers;
 • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies: hier wordt de omzet over 3 aaneensluitende maanden vanaf 1 maart 2020, vergeleken met de omzet in de referentieperiode in 2019;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden (maart 2020 tot en met mei 2020). Mogelijk verlengt de overheid deze periode nog. Daar zal vóór 1 juni 2020 een beslissing over worden genomen;
 • Alleen omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 komen in aanmerking;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Het maximum is 90% van de loonsom. Een paar eenvoudige voorbeelden:
 • als er 100% omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als er 50% omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom en;
  • als er 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom;
 • Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV in eerste instantie een voorschot van 80% van de te verwachte tegemoetkoming;
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming zal er nog een correctie plaatsvinden als er sprake is geweest van een daling van de loonsom;
 • Werkgevers dienen altijd het loon aan de werknemers 100% door te betalen als de werkgever gebruik wil maken van de tegemoetkoming.

Wanneer en waar aanvragen?

U kunt de NOW aanvragen tot en met 31 mei 2020. De aanvraag kan worden ingediend bij het UWV. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken (een deel van) het voorschot te betalen aan de werkgever. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de NOW wordt opengesteld. Het streven is 6 april 2020. Houd de websites van het UWV en/of Rijksoverheid.nl in de gaten om te weten wanneer de regeling precies zal worden opengesteld.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Irwin Dankoor (tel: 06-55806530 of email: info@dankooradvocatuur.nl)