Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab) in werking getreden. De regering heeft met de Wab als doel de verschillen tussen de contractvormen te verminderen (herziening flexibele arbeid) en daarnaast wil de regering het aangaan van een vast contract...
Privacy op de werkvloer, AVG en coronavirus

Privacy op de werkvloer, AVG en coronavirus

Een werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Dit betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. Een werkgever zal zeker nu, in een tijd waarin het coronavirus om zich...
De Wet compensatie transitievergoeding

De Wet compensatie transitievergoeding

De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt opgezegd, heeft recht op een transitievergoeding. Om die kosten uit te sparen, laten veel werkgevers het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer doorlopen. Hierdoor ontstaat er...