(On)rechtmatige uitlatingen in de media

(On)rechtmatige uitlatingen in de media

De vraag of een publicatie onrechtmatig is, hangt af van twee min of meer gelijkwaardige rechten. Enerzijds het recht op uitingsvrijheid en anderzijds het recht op bescherming van eer en goede naam/bescherming van de persoonlijke levensfeer.  Het beeld wat in de...