Privacy op de werkvloer, AVG en coronavirus

Privacy op de werkvloer, AVG en coronavirus

Een werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Dit betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden. Een werkgever zal zeker nu, in een tijd waarin het coronavirus om zich...