Huurder dient woning te ontruimen vanwege ernstige overlast: verhuurder niet gehouden geluidsisolerende maatregelen te treffen

Executiegeschil omtrent ontruiming huurwoning

Een partij die in een civiele procedure door een rechter is veroordeeld, kan een executiegeschil starten bij de kort geding rechter om de ten uitvoerlegging/executie van de rechterlijke uitspraak tegen te houden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het tegengaan van een...