Aansprakelijk schade voor derde partij

Aansprakelijk schade voor derde partij

Indien u als opdrachtgever een contract sluit met een opdrachtnemer (bijvoorbeeld de hoofdaannemer) en de opdrachtnemer op zijn beurt gebruik maakt van de diensten van een andere partij (bijvoorbeeld de onderaannemer), heeft u als opdrachtgever in beginsel niets te...