Het zijn voor iedereen onzekere tijden in deze Corona crisis. Zeker ook voor werknemers. U vraagt zich misschien af of u uw baan nog wel behoudt. Of dat u uw vaste lasten nog wel kan blijven betalen. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om bedrijven financieel te helpen door deze Corona crisis te komen. Een van die maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW). De NOW is in de plaats gekomen van de Regeling werktijdverkorting. De NOW moet er voor zorgen dat er meer werkgevers financieel tegemoet kunnen worden gekomen en dat dit sneller gebeurd. In dit blog zal ik op hoofdlijnen ingaan op wat de NOW voor u als werknemer betekent.

Werknemer hoeft niets te doen

U hoeft als werknemer zelf niets te doen om onder de regeling van de NOW te vallen. Uw werkgever dient de aanvraag in en als de werkgever aan de voorwaarden voldoet, zal hij een tegemoetkoming krijgen. Uw werkgever moet uw loon doorbetalen als uw werkgever gebruik wil maken van de tegemoetkoming op grond van de NOW. Dit is ook logisch omdat de hoofdregel is dat een werkgever het loon van een werknemer 100% doorbetaald, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als u (deels) niet werkt. Ook mag uw werkgever u niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat de NOW toekenning geldt. Houdt er wel rekening mee dat het kan voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning, financieel toch slechter gaat met uw werkgever dan vooraf verwacht. Dan zou ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk kunnen zijn.

Flexibel personeel

U verbruikt geen WW-rechten als uw werkgever een NOW-toekenning heeft. De NOW toekenning geldt ook voor flexibel personeel zoals oproepkrachten, uitzendkrachten in dienst van uitzendbedrijven en payrollkrachten in dienst van payrollbedrijven.

Vakantiegeld

De werkgever ontvangt met de tegemoetkoming ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de tegemoetkoming voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop een werknemer recht heeft, wordt niet meegenomen in de tegemoetkoming. Dit neemt niet weg dat een werkgever dit wel verschuldigd blijft aan de werknemer.

Uw werkgever krijgt tot slot ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten. Hier vallen ook pensioenpremies onder.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Irwin Dankoor (tel: 06-55806530 of email: info@dankooradvocatuur.nl).