Contracten sluiten

Contracten sluiten

Vrijwel dagelijks sluiten we contracten met elkaar. Dat kan schriftelijk, mondeling maar ook stilzwijgend. Contractenrecht (ook wel verbintenissenrecht genoemd) is een breed rechtsgebied waar veel soorten van contracten onder vallen. Denk aan energiecontracten en koopcontracten. Een consument wordt bij het aangaan van overeenkomsten in het handelsverkeer beschermd. Deze bescherming is geregeld in het consumentenrecht. Helaas komt het weleens voor dat er een geschil ontstaat met uw contractspartij, of dat er onduidelijkheid is over de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dankoor Advocatuur heeft veel advies- en proceservaring binnen het contractenrecht. 

Dankoor Advocatuur heeft oog voor de praktische kant van uw zaak en werkt oplossingsgericht. Een schikking is voor beide partijen vaak beter dan procederen.

Maar komt het toch tot een procedure, dan heeft u in Dankoor Advocatuur een kundige partner.

Ik adviseer en procedeer voor u op onder meer de navolgende gebieden:

  • algemene voorwaarden
  • nakoming
  • incasso
  • consumentenrecht
  • koop
  • non-conformiteit

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.