Ondanks ontbreken melding schuldhulpverlening, ontbindt de rechter de huurovereenkomst en wordt de huurder veroordeeld het gehuurde te ontruimen. Ook de huurachterstand wordt toegewezen.

De feiten

Gedaagde huurt sinds 21 september 2021 van eiseres een woonruimte. De huurprijs bedraagt sinds 1 juli 2022 € 1.867,09 per maand. Er is sprake van een huurachterstand.

Eiseres vordert ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde en betaling van de huurachterstand ad. € 5.487,09, te vermeerderen met de wettelijke rente. Ook maakt eiseres aanspraak op incassokosten.

Juridisch kader

Onderbouwing vordering

Eiseres legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagde haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet is nagekomen en daardoor een huurachterstand heeft laten ontstaan.

Gedaagde erkent de huurachterstand. Door omstandigheden kon zij een tijdje geen huur betalen. Gedaagde geeft aan een goede baan te hebben en stelt in staat te zijn via een afbetalingsregeling de huurachterstand in te lossen. Gedaagde wil haar woning behouden.

Oordeel kantonrechter

Ontbinding en ontruiming gerechtvaardigd

Nu gedaagde de huurachterstand niet betwist, kan deze worden toegewezen volgens de kantonrechter. De wettelijke rente is ook verschuldigd. Omdat gedaagde is aangemaand is zij ook incassokosten verschuldigd.

Eiseres heeft geen melding schuldhulpverlening gedaan. Zij was dit wel van plan, maar heeft daarvan afgezien omdat gedaagde toezegde de gehele achterstand te voldoen, wat niet is gebeurd. Hoewel eiseres dus feitelijk niet aan haar verplichting uit het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening heeft voldaan, is de kantonrechter van oordeel dat de ontbinding gerechtvaardigd is. De kantonrechter vindt dat gedaagde onvoldoende concreet zicht heeft geboden op het gaan voldoen van de huurachterstand en de lopende termijnen. Gedaagde is ook niet op de mondelinge behandeling verschenen om de mogelijkheid van een betalingsregeling te bespreken met eiseres. De kantonrechter acht het niet aannemelijk dat een vroegsignalering in dit geval het oplopen van de huurachterstand had kunnen voorkomen.

De gevorderde ontbinding en ontruiming worden toegewezen.

Rechtbank Amsterdam 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5830

Dit bericht is geschreven door Irwin Dankoor voor het huurrecht tijdschrift ‘Opmaat huurrecht +’ van Sdu en daar eerder gepubliceerd op 28 oktober 2022.