Disclaimer

Dankoor Advocatuur is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. Dankoor Advocatuur kan echter niet garanderen dat de informatie en gegevens op deze website foutloos, volledig en actueel is. Dankoor Advocatuur heeft met de informatie en gegevens op deze website ook niet beoogd een volledig overzicht te geven van of juridisch advies te geven over de op deze website genoemde rechtsgebieden. Daarom kan aan de informatie en gegevens op deze website geen rechten worden ontleend. Dankoor Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van gebruik of toepassing van de informatie of gegevens op deze website. Dankoor Advocatuur is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten.