Op basis van de Tweede tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0), konden werkgevers een subsidie krijgen voor de loonsom voor de maanden juni 2020 tot en met september 2020. Deze steunmaatregel van de overheid is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021 (NOW 3.0). In deze blog ga ik op hoofdlijnen in op de NOW 3.0, die een aantal wijzigingen kent ten opzichte van de NOW 2.0.

Tijdvakken NOW 3.0

Nieuw in de NOW 3.0 is dat deze is opgedeeld in drie tijdvakken:

  • NOW 3.1: 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021;
  • NOW 3.2: 1 januari tot 1 april 2021;
  • NOW 3.3: 1 april tot 1 juli 2021.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Het maakt daarbij niet uit of een werkgever aanspraak heeft gemaakt op een van de eerdere NOW-regelingen (NOW of de NOW 2.0). Het enige is dat indien een werkgever eerder een beroep heeft gedaan op een NOW-regeling, de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het tijdvak daarvoor. De NOW 3.1 kan worden aangevraagd vanaf 16 november 2020 tot 13 december 2020 en voorziet in een tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. De aanvraagperiodes van de NOW 3.2 en NOW 3.3 staan op dit moment nog niet vast.

Voorwaarden

Voor het tijdvak van de NOW 3.1 (1 oktober 2020 tot 1 januari 2021) geldt, net zoals bij de eerdere twee NOW-regelingen, dat er sprake moet zijn van een (acute) terugval in de omzet met ten minste 20%, en wel gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. Voor het tweede en het derde tijdvak is het percentage anders. Dan moet er sprake zijn van een terugval in de omzet met ten minste 30% per tijdvak. De loonsom van de maand maart 2020 vormt in alle tijdvakken de basis voor de berekening van de subsidiehoogte en het voorschot.

Net zoals bij de NOW 2.0 moet de werkgever aan een aantal verplichtingen voldoen. De meest in het oog springende zijn:

  • de loonsom moet zoveel mogelijk gelijk worden gehouden;
  • de subsidie moet worden aangewend om de loonkosten te betalen;
  • de werkgever betaalt zijn werknemers 100% door;
  • de werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing en;
  • de werkgever mag over 2020 (NOW 3.1) en 2021 (NOW 3.2 en 3.3) geen dividenden of bonussen uitkeren.

Bedrijfseconomisch ontslag

Nieuw in de NOW 3.0 is dat er geen gevolgen meer zijn voor de hoogte van de subsidie, als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag of collectief ontslag aanvraagt. In de NOW en de NOW 2.0 kreeg de werkgever een korting (boete) op de subsidie als hij ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvroeg. Dat is met de NOW 3.0 niet meer zo. Uiteraard moet een werkgever bij een ontslag zich wel houden aan de gewone ontslagregels. En daarnaast is expliciet in de NOW 3.0 opgenomen dat werkgevers een inspanningsverplichting hebben om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Het verstrekte voorschot kan net zoals in de vorige NOW-regelingen geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van de werkgever, als dit ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of als de werkgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Irwin Dankoor (tel: 06-55806530 of email: info@dankooradvocatuur.nl).