Er zijn op dit moment veel huurders van woningen die vanwege de gevolgen van de maatregelen tegen het Coronavirus moeite hebben om de huur te betalen. Denk aan de huurder wiens tijdelijk contract niet is verlengd en daardoor nu wordt geconfronteerd met minder inkomsten. Of de zzp-er die zijn opdrachten ziet opdrogen. De vraag kan opkomen of het mogelijk is om de huurprijs van woonruimte te verlagen als het inkomen van de huurder daalt. In dit blog zal ik hier kort nader op ingaan.

Huurprijsvermindering

De huurprijs van woonruimte kan (tijdelijk) worden verlaagd indien er sprake is van een gebrek. Ook kan de huurder de aanvangshuurprijs door de huurcommissie laten toetsen. Hieruit kan volgen dat de huurprijs moet worden verlaagd. Een huurder heeft ook de mogelijkheid een voorstel te doen tot verlaging van de huurprijs, maar zo een voorstel is gekoppeld aan de kwaliteit van de woning.

Inkomensdaling

De wet biedt wel een mogelijkheid om op grond van een inkomensdaling de huurprijs te laten verminderen. Dat is mogelijk in het geval dat een huishouden een inkomensdaling heeft doordat het inkomen van één of meer leden van het huishouden daalt. Een huurder kan dan direct na de inkomensdaling een huurverlaging voorstellen aan zijn verhuurder. De basis van dit voorstel is dan het actuele maandinkomen van alle bewoners. Er is hier wel een addertje onder het gras: om als huurder zo een voorstel te kunnen doen, moet er voorafgaand (in beginsel) wel een huurverhoging hebben plaatsgevonden. Daarnaast geldt deze regeling niet bij kamerverhuur.

Geliberaliseerde woonruimte

Ook is van belang dat de hiervoor genoemde mogelijkheden tot huurverlaging, met uitzondering van de verlaging vanwege gebreken en het toetsen van de aanvangshuurprijs, niet gelden voor huurovereenkomsten die zien op geliberaliseerde woonruimte, maar alleen voor zogenaamde sociale huurwoningen. Met geliberaliseerde woonruimte wordt bedoeld de zelfstandige woning met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens. Per 1 januari 2020 bedraagt de liberalisatiegrens € 737,14. Een huurder van geliberaliseerde woonruimte heeft dan ook geen wettelijke mogelijkheid om de huur te laten verlagen vanwege een inkomensdaling. Tenzij dit recht in de huurovereenkomst zou zijn opgenomen. Maar dat is niet erg waarschijnlijk.

Huurbevriezing

In sommige gevallen kunnen huurders van sociale huurwoningen op basis van gezinssamenstelling en inkomen bij hun verhuurder een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor huurbevriezing. Neem contact op met uw verhuurder om te bezien of u hiervoor in aanmerking komt. Houdt er rekening mee dat uw verhuurder niet verplicht is om tot huurbevriezing over te gaan.

Conclusie

Indien het inkomen van huurders van sociale huurwoningen is gedaald, kunnen zij wellicht met een beroep op daling van het huishoudinkomen of huurbevriezing bewerkstelligen dat de huur respectievelijk omlaag gaat dan wel in elk geval niet stijgt. Deze mogelijkheden hebben huurders van geliberaliseerde woonruimte niet.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Irwin Dankoor (tel: 06-55806530 of email: info@dankooradvocatuur.nl).