Koop woning en non conformiteit

Koop woning en non conformiteit

Wat mag je als koper van een woning verwachten van de staat van die woning? Deze vraag speelde in een casus waarin de Hoge Raad recentelijk (11 december 2020)[1] uitspraak over heeft gedaan. In deze zaak werden de kopers na de levering van hun woningen geconfronteerd...
Coronavirus en overeenkomst

Coronavirus en overeenkomst

Als ondernemer wordt u waarschijnlijk hard getroffen door de Corona crisis. U heeft lopende contracten met verplichtingen die u moet nakomen terwijl uw inkomsten wellicht zijn gedaald. Of u heeft een contractspartij die uw factuur niet meer kan betalen vanwege dalende...
Aansprakelijk schade voor derde partij

Aansprakelijk schade voor derde partij

Indien u als opdrachtgever een contract sluit met een opdrachtnemer (bijvoorbeeld de hoofdaannemer) en de opdrachtnemer op zijn beurt gebruik maakt van de diensten van een andere partij (bijvoorbeeld de onderaannemer), heeft u als opdrachtgever in beginsel niets te...