Structureel te laat betalen huur rechtvaardigt ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning

Huurovereenkomst met ondergeschikte horeca en winkelruimte, kwalificeert niet als 290-bedrijfsruimte: verzoekers ex. artikel 7:291 BW worden, conform hun verzoek, niet-ontvankelijk verklaard.

De gemeente Amsterdam en de vereniging De Verademing dienen gezamenlijk een verzoekschrift tot goedkeuring afwijkend beding in (art. 7:291 BW). Verzoeksters worden niet-ontvankelijk verklaard in het verzoek, omdat de huurovereenkomst gekwalificeerd moet worden als...