Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab) in werking getreden. De regering heeft met de Wab als doel de verschillen tussen de contractvormen te verminderen (herziening flexibele arbeid) en daarnaast wil de regering het aangaan van een vast contract...
De Wet compensatie transitievergoeding

De Wet compensatie transitievergoeding

De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt opgezegd, heeft recht op een transitievergoeding. Om die kosten uit te sparen, laten veel werkgevers het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer doorlopen. Hierdoor ontstaat er...